Schoolvisie

De visie is gestoeld op vijf kernwaarden. 

Deskundigheid

 • door het verwerven van hoogstaande technische skills 
 • door professionalisering
 • met aandacht voor persoonlijke groei

Teamwork

 • vanuit verbondenheid met elkaar
 • vanuit solidariteit 
 • vanuit gelijkwaardigheid
 • vanuit een open communicatie

Kwaliteit

 • van het leerproces 
 • door betrokkenheid
 • in een krachtige leer- en werkomgeving

Respect

 • voor ieders mening
 • voor ieders eigenheid
 • voor elke talent
 • voor elke beperking

Toekomstgericht 

 • mee met de nieuwste technieken en ontwikkelingen
 • grensverleggend op wetenschappelijk en technisch vlak
 • door ons schoolaanbod met toekomstperspectief

WeTech Academy, een school waar technologie en engineering centraal staan.

WeTech Academy..
is een school waar technologie en engineering centraal staan en met elkaar worden verbonden. 
is een school die vertrekt vanuit de realiteit van vandaag en mee evolueert met de maatschappij en de industrie van morgen. 
is een school die kiest voor een modern, uitgeruste en comfortabele infrastructuur met aangename en veilige leer- en werkplekken voor leerlingen en leerkrachten. 
is een school die het verwerven van technische skills, praktisch en theoretisch, hoog in het vaandel draagt.
is een school die een belangrijke partner in de regio wil zijn door het aanleveren van sterk technisch geschoolde specialisten. 

WeTech Academy, een school waar leren, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden hand in hand gaan.

WeTech Academy..
is een open en warme school waar je jezelf mag zijn én waar we respectvol met elkaar omgaan.
is een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke identiteit staan we open voor diversiteit en andere culturen en stellen we dialoog centraal.
is een school waar jongeren de kans krijgen om te groeien op een eigen manier. We houden rekening met ieders leerproces om individuele talenten te ontplooien. 
is een school waar men zich kan ontwikkelen tot veerkrachtige en trotse jongeren.
is een school waar we inzetten op verbindende taal om op elk moment een beeld te vormen over wat belangrijk en nodig is om optimaal te kunnen groeien. 

WeTech Academy, een school van de 21ste eeuw.

Wetech Academy..
is een school die garant staat voor een goede educatie in een moderne infrastructuur. 
is een  kwaliteitsvolle en deskundige school met een enthousiast en gepassioneerd schoolteam. 
is een school waar professionalisering vanzelfsprekend is. 
is een school die zich engageert om jongeren op het spoor te brengen van hun unieke identiteit en hen perspectief voor de toekomst te geven. 
is een school die jongeren helpt om hun weg te vinden in een digitale wereld. 
is een innovatieve en lerende school die inzet op een veilig en krachtig leerklimaat én die het leerproces van elke jongere maximaal ondersteunt via effectieve didactiek en pedagogiek.