Visie

Probleemoplossend denken, creatief handelen en projectmatig werken staan primair in ons leerproces, 
hierdoor trachten wij het enthousiasme voor informatica, wetenschap, techniek en wiskunde aan te scherpen. 
Onze school staat garant voor talrijke opleidingen, van wetenschapper tot ingenieur.

Naast onze voltijdse opleidingen bieden wij sinds 2018 talrijke duale richtingen aan. 
Door de nauwe samenwerking met bedrijven slagen wij er als school in om kwaliteit en punctualiteit na te streven alsook de leerlingen te laten proeven van een real-life werkervaring, 
dit met de nieuwste technologieën.

We zijn een technische school

weTech is een technische school waar leerlingen vakbekwaamheid verwerven door het aanleren van vaardigheden en kennis. 
Praktisch-technische vaardigheden in het beroepsonderwijs. Theoretisch – technische kennis in het technisch onderwijs.

We zijn een gemeenschap

weTech is een gemeenschap waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en kunnen worden. 
Waarin leerlingen leren levengevende relaties uitbouwen. 
Waarin leerlingen een zin voor verantwoordelijkheid leren voelen voor de samenleving.