Ons leefklimaat

Op weTech maken we actief werk maken van een warme en veilige schoolcultuur.
Snelle maatschappelijke en technologische veranderingen dagen onze leerlingen elke dag weer uit.
En dat betekent dat hier soms een stevige energie waait.
Daarom heeft onze school de voorbije jaren enorm veel geïnvesteerd om te groeien naar een warm en veilig schoolklimaat.
Zowel het directieteam, de leerlingbegeleiders, de opvoeders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel staat als 1 blok klaar om van weTech een school te maken waar iedereen zich thuis voelt.

Preventief beleid

weTech zet heel hard in op preventie.
We werken aan verbinding in de eerste gouden weken van het schooljaar om een hechte groepen te vormen.
Verder zetten we in op maatschappelijke thema’s zoals diversiteit, mediawijsheid, drugs op school en pesten.

Verder hanteren we de volgende pijlers:
RESPECT voor elkaar
 • Iedereen mag zichzelf zijn
 • We tonen begrip en empathie voor elkaar
 • Het personeel begeleidt jou elke dag. Ze hebben een rol en een deskundigheid die we respecteren
VEILIGHEID
 • weTech wil een plaats zijn voor jou waar je kan ‘thuis’ komen.
 • Voor elke leerling en elk personeelslid
 • Door het naleven van de afspraken
 • Door een correct gebruik van materiaal
EIGENAARSCHAP krijgen en opnemen
 • We luisteren naar de stem van de leerlingen
 • We respecteren de autoriteit van het personeel
 • We nemen verantwoordelijkheid op voor wat we doen én niet doen
OPEN EN TRANSPARANTE COMMUNICATIE
 • We streven naar duidelijke en gedragen afspraken
 • We spreken eerlijk vanuit onze eigen beleving

Reactiebeleid

Samen school lopen betekent dat er ook onenigheden en conflicten kunnen ontstaan.
Dit is niet erg en eigenlijk heel normaal.

Op onze school is het erg duidelijk wat wij als school doen en wat we van onze leerlingen verwachten bij conflicten.
Hierbij leggen we vooral focus op herstel.

weTech is bovendien trots om te werken met peer mediation.
Bij peer mediation treden opgeleide leerlingen op als bemiddelaar in een conflict tussen medeleerlingen.

Wij hebben intussen ongeveer 8 leerlingen die als bemiddelaar tussenbeide komen bij conflicten van groeps- en leeftijdsgenoten.
Zij helpen ruziënde medeleerlingen om de communicatie weer op gang te brengen door hen te stimuleren om zelf oplossingen te zoeken.

Dit heeft heel wat voordelen:
 • Peer mediation vergroot de sociale verbondenheid tussen leerlingen waar meer cohesie binnen de school ontstaat.
 • Leerlingen leren conflicten uit te praten en ook op te lossen.
 • Peer mediation brengt leerlingen de vaardigheid bij om zelf probleemoplossende competenties te ontwikkelen.
 • Er wordt een veilige sfeer op school gecreëerd, het schoolklimaat verbetert.
 • Leerkrachten ervaren minder stress.