Laptopproject

ICT heeft in de laatste decennia een snelle ontwikkeling gekend. Ondertussen zijn ICT-toepassingen ver doorgedrongen tot ons dagelijks leven. Denk maar aan de Smartphone, PC-banking, Tax-on-web, 3D- printen …
Van onze afgestudeerden wordt hoe langer hoe meer een ver doorgedreven ICT-kennis en vaardigheden verwacht.

weTech ziet het als een belangrijke taak om, samen met de ouders, onze leerlingen deze kennis en vaardigheden bij te brengen en dit ook met het juiste materiaal.

Vanuit deze visie startte onze school tussen 2017 en 2019 een proefproject in enkele technische richtingen waarbij leerlingen beschikken over hun eigen laptop. Uit evaluatie is de meerwaarde van deze projecten sterk naar voor gekomen.
Door de onderwijshervorming liggen de leerplannen in lijn met onze visie op integratie van ICT in de lessen. Daarom besliste de schooldirectie om het laptopproject verder uit te breiden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal elke leerling van de eerste graad over zijn eigen laptop beschikken.

Via onderstaande links kan u alle informatie terugvinden over het laptopproject in schooljaar 2020-2021.

Informatiefilmpje

Informatiefilmpje waarin het concept van Easy4U van The Rent Company België wordt uitgelegd.

Algemene Infobrochure laptopproject

Infobrochure met uitgebreide informatie over het laptopproject in schooljaar 2020-2021.

Laptopprotocol

Een laptopproject valt of staat op school met goede afspraken. Deze afspraken gaan over het gebruik van de laptop op school, het onderhoud van de toestellen, afspraken rond het opladen van de batterij en dergelijke meer. Deze afspraken hebben wij als school, samen met onze externe partner, samengevoegd in een apart laptopprotocol. Bij aankoop/huur van een laptop zal er als noodzakelijke voorwaarde aan de ouders gevraagd worden akkoord te gaan met dit laptopprotocol. U kan het protocol nalezen via onderstaande link.