Aanvraag tot inschrijving


1. Kies uw richting (verplicht invullen)
2. Leerling gegevens invullen (verplicht invullen)
3. Laatst gevolgde schooljaar (verplicht invullen)
4. Ouder1 (moeder of vader of voogd of begeleider) gegevens invullen (verplicht invullen)
5. Ouder2 gegevens invullen
6. Leerling woont bij (verplicht invullen)
7. Wie kunnen we nog contacteren bij bijvoorbeeld ziekte
8. Thuistaal (verplicht invullen)