Inschrijven vanaf 1e jaar


1. Vanaf 30 maart 2020 (9 uur) tot en met 24 april 2020 (15 uur) : digitaal aanmelden

Digitaal aanmelden kan u doen via deze link: www.naarhetsecundair.be
Na 24 april (15 uur) is deze link niet meer actief.
Het maakt niet uit of u uw zoon/dochter op 30 maart of op 24 april digitaal aanmeldt.
Iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van zijn/haar voorkeur.
Ook broers en zussen alsook kinderen van personeelsleden melden zich langs deze weg digitaal aan.

2. Vanaf 6 mei 2020 (12 uur) : toewijzing

U krijgt een bericht per mail of per brief over de school waar uw zoon/dochter een plaats heeft.
Als deze school niet de eerste keuze is, krijgt u ook een bericht van de plaats op de wachtlijst van de school van uw 1ste keuze.

3. Vanaf 9 mei 2020 tot en met 3 juni 2020 : inschrijven in de toegewezen school

Er was gepland om tijdens onze opendeurdag van 9 mei 2020 te starten met de inschrijving in de toegewezen school. Omdat de opendeurdagen wegens de crisis niet kunnen doorgaan alsook een fysieke aanwezigheid op school voor het inschrijven (voorlopig) niet is toegestaan, is dit niet mogelijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de inschrijving in de toegewezen school digitaal te laten verlopen. Om de inschrijving van uw zoon / dochter te bevestigen zal u van ons een mail krijgen met een in te vullen formulier. Het is noodzakelijk om het formulier ingevuld en ondertekend aan onze school te bezorgen. Dit kan via mail (nancy.kisbilck@wetech.be) of via de post (weTech academy, Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas). U kan het formulier ook in de brievenbus van de school deponeren.

Bij onduidelijkheden kan u onze school steeds contacteren op het nummer 03 777 07 06. Hebben wij van u het formulier niet ontvangen voor 4 juni 2020 dan vervalt de plaats van uw zoon/dochter in onze school. Gelieve ons per mail te verwittigen mocht u uw zoon / dochter toch in een andere school inschrijven.

4. Vanaf 8 juni 2020 : vrije inschrijvingen

Is uw zoon/dochter niet digitaal aangemeld, dan kan u vanaf 8 juni 2020 op school terecht voor een inschrijving.
Inschrijven kan als er na 3 juni 2020 nog vrije plaatsen zijn en er geen wachtlijst is.
De aangemelde leerlingen op de wachtlijst worden eerst gecontacteerd.
Vanaf 5 juni 2020 vindt u op www.naarhetsecundair.be welke school nog vrije plaatsen heeft.

5. Vanaf 30 juni 2020 : voltooien van de inschrijving

Wanneer u alle documenten van de lagere school hebt ontvangen, kan u de inschrijving voltooien.
Inschrijven is mogelijk:
- vanaf 30 juni 2020 tot en met 3 juli 2020
- vanaf 17 augustus 2020

De school is dan elke werkdag open:
- van 09 uur tot 12 uur
- van 13 uur tot 17 uur
- op donderdagavond tot 20 uur

Wat brengt u mee om de inschrijving te voltooien:
- Identiteitskaart
- Sticker mutualiteit
- Rapport
- bijkomende attesten (dyslexie, ADHD ..)
- Getuigschrift / attest
- zorgformulier
- adviesformulier

U zal dan ook alle nodige informatie ontvangen voor het komende schooljaar.
Inschrijvingsfolder en brochure voor digitaal aan te melden kan u hieronder downloaden:

Opleidingsfiches vanaf het 1e jaar

Voor meer informatie over onze opleidingen vanaf het 1e jaar kan u onderstaande opleidingsfiches raadplegen: